Organizácia projektu Vianoce z krabičky je časovo veľmi náročná a s jej zvládnutím nám pomáha množstvo dobrovoľníkov.

Organizácia projektu Vianoce z krabičky je časovo veľmi náročná a s jej zvládnutím nám pomáha množstvo dobrovoľníkov. S oslovovaním centier a detí zo sociálne slabších rodín nám pomohla Alenka Ladická. O správu webu sa postaral Peter Winkler a nový registračný systém vytvorili manželia Forbakovci.

Aj tento rok nám s celou logistikou pomohla spoločnosť Packeta. Vďaka našej dlhoročnej spolupráci mohli darcovia z celého Slovenska posielať do zberných miest darčeky zadarmo. Odtiaľ ich následne kuriéri odviezli do vybraných centier. Zároveň sa zamestnanci spoločnosti Packeta rozhodli urobiť radosť deťom a pre jeden z detských domovov vyzbierali vianočné darčeky.

Obrovské poďakovanie patrí našim dobrovoľníkom, ktorí zbierali darčeky od darcov, kontrolovali ich obsah a ďalej ich posielali do vybraných centier. V roku 2022 ste darčeky mohli poslať na zberné miesta týmto ľuďom:

 • Dominika Filová, Anna Gašparková, Borský Mikuláš
 • Dáša Slugeňová, Dubnica nad Váhom
 • Andrea Lederleitnerová, Svätý Jur
 • Lukáš Hamaj, Hrabovka
 • Katarína Tlapáková, Kolačín - Nová Dubnica
 • Denisa Kocková - Spojená škola Topoľčany, Topoľčany
 • Petra Závodská, Bytča
 • Kristína Urblíková, Košeca
 • Jozef Čonka, Liptovský Mikuláš
 • Maria Grossmann, Žilina
 • Paulína Marčeková, Dubové
 • Zuzana Gschillová, Rajec
 • Michaela Pláňavská, Bytča
 • Jana Kotrč, Teplička nad Váhom
 • Alica Pašková, Šišov
 • Petra Bugová, Rajecká Lesná
 • Eva Boledovičová, Trenčín
 • Zdenka Šmehýlová, Rosina
 • Dominik Jenčo, Trebišov a Michalovce
 • Pavol Konštiak, Kysucké Nové Mesto
 • Alenka Ladická, Nitra
 • Viktória Urbaničová, Humenné
 • Veronika Berníková, Martin

Do nášho projektu Vianoce z krabičky sa každoročne zapájajú aj firmy, ktoré si medzi zamestnancami pre deti spravia vlastnú zbierku darčekov. V roku 2022 pre deti vyzbierali darčeky tieto firmy:

 • KPMG
 • Dentsu
 • Bricol
 • Regional Card Processing Centre (RPC) s.r.o.
 • News and Media Holding a.s.

Darčeky pre deti zbierali aj žiaci základných škôl, stredných škôl a gymnázií. Do 4. ročníku Vianoce z krabičky sa zapojili tieto školy:

 • Gymnázium Jura Hronca, Bratislava
 • Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Bratislava
 • Gymnázium Jána Adama Raymana Prešov
 • ZŠ s MŠ Teplička nad Váhom

V neposlednom rade však chceme poďakovať najmä darcom, ktorí si na náš projekt našli čas a rozhodli sa urobiť radosť deťom, ktoré si to skutočne zaslúžia. Vďaka vám sme tento rok obdarovali až 2689 detí z detských domovov, azylových centier a sociálne slabších rodín.