Náš 4. ročníku projektu Vianoce z krabičky sme prekonali rekord a podarilo sa nám vyzbierať darčeky až pre 2689 detí.

Náš 4. ročníku projektu Vianoce z krabičky sme prekonali rekord a podarilo sa nám vyzbierať darčeky až pre 2689 detí. Do projektu boli zapojené centrá pre rodiny s deťmi (detské domovy), azylové centrá, komunitné centrá, ale aj deti zo sociálne slabších rodín.

Darcovia mali tri možnosti darovania darčekov:

Darčeky mohli nosiť osobne priamo dobrovoľníkom na zberné miesta. Zabalené darčeky mohli posielať prostredníctvom výdajných miest Packeta. Novinkou bola možnosť darovania online darčeku, prostredníctvom ktorej darca daroval sumu podľa vlastného uváženia a my sme za ňu darček kúpili.

Zoznam centier, ktoré sme podporili v roku 2022

 1. CDR Gelnica
 2. Komunitné centrum Tekovské Lužany
 3. CDR Jesenské
 4. CDR Kremnica
 5. CDR Prešov
 6. CDR Valaská
 7. CDR Ružomberok
 8. CDR Kolíňany
 9. CDR Piešťany
 10. CDR Dedina Mládeže
 11. Centrum Slniečko, n. o.
 12. CDR Compass n. o.
 13. OZ Dobré Srdiečka
 14. CDR Nižná Kamenica
 15. Zoznam soc. slabších rodín
 16. Mymamy, o. z.
 17. CDR Pečeňady
 18. OZ ProAssist Life
 19. CDR sv. Filipa Neriho
 20. CDR Martin
 21. CDR Remetské Hámre
 22. CDR Mlynky-Biele Vody
 23. CDR Bernolákovo
 24. CDR Komárno
 25. CDR Myjava
 26. CDR Sereď
 27. CDR Dom sv. Alžbety
 28. CDR Štúrovo
 29. CDR Istebné
 30. CDR Orchidea n.o.
 31. Detský domov sv. Jozefa n.o.
 32. CDR Trenčín
 33. CDR Spišská Belá
 34. CDR sv. Nikolaja
 35. CDR Nitra
 36. CDR Slovenské Nové Mesto
 37. CDR Dom Charitas sv. Kláry
 38. Detský domov - Detský smiech
 39. Centrum Dorka Zvolen
 40. Arcidiecézna charita Košice
 41. CDR Dobšiná
 42. CDR Necpaly
 43. CDR Dunajská Streda
 44. CDR Skalica
 45. CDR Polomka
 46. CDR Tornaľa
 47. CDR Holíč
 48. Dobrý Pastier n.o. Jelka
 49. CDR Bytča
 50. CDR Hnúšťa
 51. CDR Žitavce
 52. CDR Medzev
 53. OZ Pomáhajko
 54. OZ Brieždenie
 55. Azylový dom Emauzy
 56. Azylový dom Betánia
 57. Zariadenie soc. služieb DOMUM
 58. Dom Charitas sv. Jozefa
 59. Útulok pre jednotlivcov s deťmi, Nitra
 60. Dom Charitas sv. Hildegardy z Bingenu

S rastúcim počtom detí v našom projekte však nanešťastie rastie aj počet darčekov, ktoré nám darcovia neodovzdajú. Tento rok si viac ako 100 darcov vybralo v našom systéme deti, pre ktoré nám však darček nedoručili. Vďaka online darom sme tak mali možnosť darované peniaze využiť aj na nákup chýbajúcich darčekov.

Ďakujeme každému, kto svoj darček skutočne poslal a darcom za ich štedré dary. Len vďaka vám sme mohli skutočne obdarovať všetky deti z našich zoznamov.