Koncom roka 2019 sa nám podarilo zorganizovať prvý ročník projektu Vianoce z krabičky. Cieľom projektu bolo obdarovanie detí v detských domovoch, azylových centrách a sociálne slabších rodinách prostredníctvom vianočných darčekov od ľudí. Tieto darčeky obsahovali hračky, puzzle, spoločenské hry, kozmetiku a rôzne iné drobnosti, ktoré boli buď nové alebo v zachovalom stave. Darčeky nám ľudia nosili na vybrané zberné miesta alebo posielali poštou.

Zberné miesta sme mali v nasledujúcich mestách:

Nové mesto nad Váhom, Žilina, Nemšová, Borský Mikuláš, Bratislava, Trnava, Hlohovec, Prievidza, Zvolen, Klobušice, Kálnica, Kúty.

Spoločne sa nám podarilo vyzbierať a rozdať viac ako 2 000 darčekov. Naše obrovské ĎAKUJEM patrí Vám všetkým, ktorí ste nosili darčeky na zberné miesta alebo nám ich posielali poštou.

Špeciálne by sme sa chceli poďakovať nasledovným ľuďom:

Dominike Uhlárikovej, Lucke Majtnerovej, Dominike Filovej a Zuzane Uherkovej bez ktorých by tento projekt nebol možný. Ďakujem patrí aj Hane Tupej, Jane Solárovej, Timei Hladoníkovej, Anne Gašparkovej, Rebeke Gálikovej, Adamovi Uherkovi, Zuzane a Rastislavovi Uherkovcom, Terézii Bednárovej, Tatiane Tékelovej, Mgr. Kataríne Godálovej, Veronike Palkovičovej a Daniele Šroufekovej za poskytnutie priestorov pre vytvorenie zberných miest, aktívnu komunikáciu s darcami a najmä čas strávený pri celom tomto projekte.

Veľké ďakujem patrí aj chlapcom, ktorí nám všetky darčeky vo voľnom čase rozviezli. Bolo toho naozaj veľa a vy ste to zvládli naozaj super. Ďakujeme.

Chceli by sme sa poďakovať aj pani učiteľkám zo základných a materských škôl, ktoré na svojich školách zorganizovali zbierky darčekov, vytvorili zberné miesta a aktívne zapojili deti a rodičov. Ide o nasledovné školy:

Spojená škola Novohradská v Bratislave, Základná škola s materskou školou Rosina, Základná škola s materskou školou v Kálnici, Základná škola s materskou školou v Bolešove, 1.Súkromné Gymnázium v Bratislave.

Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým ľuďom, ktorí nám okrem materiálnej pomoci pomohli aj finančne. Len vďaka Vám sme mali možnosť tlačiť plagáty, dokúpiť sladkosti, baliaci papier, zaplatiť benzín do áut, ktoré rozvážali darčeky a ďalšie drobnosti. Vážime si to!

Galéria

Vánoce 2019
Vánoce 2019
Vánoce 2019
Vánoce 2019
Vánoce 2019
Vánoce 2019
Vánoce 2019
Vánoce 2019
Vánoce 2019
Vánoce 2019
Vánoce 2019
Vánoce 2019
Vánoce 2019
Vánoce 2019
Vánoce 2019
Vánoce 2019
Vánoce 2019
Vánoce 2019
Vánoce 2019
Vánoce 2019
Vánoce 2019
Vánoce 2019
Vánoce 2019
Vánoce 2019
Vánoce 2019
Vánoce 2019
Vánoce 2019
Vánoce 2019
Vánoce 2019