Rok 2020 bol pre každého z nás veľkou skúškou. Priniesol veľa starostí, obmedzení a úplne nám zmenil život. Sme preto veľmi radi, že sa nám napriek všetkému podarilo zrealizovať druhý ročník tohto projektu.

Vďaka naším darcom sa nám spolu podarilo obdarovať 1 517 detí z 30 centier. Darčeky sa zbierali na 9 oficiálnych zberných miestach a so zberom nám pomáhali:

Košťany nad Turcom – Jana Ivanová Trenčín – Daša Slugeňová Zemplínsky Branč – Diana Lapšanská Svätý Jur – Andrea Lederleitnerová Trnava – Gabika a Andrea Zárubové Čadca – Elena Badlíková Nemšová – Daša Uherková Nové mesto nad Váhom, Kálnica – Katarína Godálová Rosina – Zdenka Šmehýlová

V Rosine sa nám podarilo vyzbierať viac ako 140 darčekov naviac. Tie boli dodatočne umiestnené do Krízového centra v Žiline, Náruči v Čadci a občianskemu združeniu Spoločne v Kysuckom Novom meste. V Nemšovej sa vyzbieralo viac ako 30 darčekov naviac. Tie sme zaviezli do neziskovej organizácie Luna v Trenčíne.

S rozvozom darčekov do vybraných centier nám pomohla spoločnosť Zásielkovňa. Tá rozviezla darčeky do 19-tich centier. Zásielkovňa sa taktiež rozhodla pomôcť nám aj so zbieraním darčekov a tak prispela 70-timi darčekmi jednému z centier.

Okrem týchto verejných zberných miest nám s projektom pomohli aj ďalší ľudia. Tí vyzbierali konkrétne zoznamy detí a darčeky sami zaviezli do centier alebo sme sa o odvoz postarali my:

Petra Bugová – Fačkov Katarína Grofčíková – Čadca Katarína Hodasová – ZŠ Teplička nad Váhom Paulína Kontová – Veľká Hradná Lucia Slovincová – Latino School Katarína Godálová - ZŠ v Kálnici

Poďakovanie

Náš projekt je najmä o ľuďoch, ktorí nám ho pomáhajú realizovať. Preto by sme sa radi poďakovali:

V prvom rade Vám darcom. Či už ste sa rozhodli darovať veci čo máte doma alebo ste išli nakupovať. Je skvelé, že ste si na tento projekt našli čas a rozhodli sa pomôcť deťom, ktoré to potrebujú. Veľmi si vážime každého jedného z Vás a veríme, že nášmu projektu zostanete verní aj naďalej.

Ďalej by sme sa chceli poďakovať Petrovi Winklerovi, ktorý doslova zachránil naše Vianoce. Ochotne, obetavo a nezištne nám navrhol celý web, pripravil rezervačný systém a pomáhal so všetkými nastaveniami.

Veľké poďakovanie patrí aj Zásielkovni. Tá umožnila darcom po celom Slovensku zadarmo poslať svoje balíčky na naše zberné miesta. Dalo sa tak urobiť v ktorejkoľvek z jej 1 100 pobočiek. Po ukončení projektu kuriéri zo Zásielkovne rozviezli darčeky do 19-tich centier. Priamo by sme sa chceli poďakovať pánovi Jančovi, Gerbócovi, Surovi a Gajdošovi.

Lucke Majtnerovej, ktorá nám pomáhala s marketingom a vždy pre nás mala cennú radu. Všetkým ženám, ktoré sa rozhodli pomôcť nám a vytvorili vo svojich domovoch zberné miesta. Vieme, aké náročné všetko je. Komunikovať s darcami, s nami, všetky darčeky prevziať, skladovať, dávať pozor na to aké ešte chýbajú, chodiť pre darčeky do zásielkovne … Je toho naozaj veľa.

Prostredníctvom Paulíny Kontovej sa zapojila aj obec Veľká Hradná. Veľké ďakujem preto patrí jej obyvateľom a milému starostovi, ktorý zbierku podporil.

Medzi ďalších ľudí, ktorým patrí naše ďakujem patria:

Adam, Zuzana a Rastislav Uherkoví, Dominika Uhláriková, Dominika Filová, Laura Dubovanová, anonymný influencer Debylko, Marianna Naďová, Martina Bangová, Martin Lapšanský, Simona Stefaňaková, Natália Bandoľová, Ingrid Haky, Lenka Lameš, Adriána Švecová Magátová, RNDr. Vasil Dorovský, Mgr. Ivana Šugarová, Romanka Bednárová, Katarína Kotrbancová, , Zuzana Šramová, Monika Blažejová, Lenka Lišková, Boris Chovan, Slávka Chovanová, Janka Valicová, Peter a Gabika Beniačová, Lenka Chovancová, Kristína Mastalerzová, celá rodina Šmehýlová, Marek Mičúch, Lenka Ďurčiová, Ľubo Rendár, Katka Koňúchová a pán školník a pani upratovačky z MŠ a ZŠ v Rosine.

Organizáciám, ktorým taktiež patrí naše ďakujem:

Pizzéria Donatello Trebišov, Policajný zbor SR – Trebišov, Atlas Žilina s. r. o., TANAP, FMach, s.r.o.

Galéria

Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020
Vánoce 2020