Tretí ročník projektu Vianoce z krabičky bol zároveň našim najúspešnejším. Celkovo sa nám podarilo obdarovať až 2 289 detí, za čo vám darcom patrí obrovská vďaka. Obdarované boli deti v detských domovoch, azylových centrách a sociálne slabších rodinách. Naše poďakovanie patrí aj všetkým dobrým ľuďom, ktorí sa na organizovaní projektu podieľali.

Vianoce z krabičky 2021 v číslach

Celkovo sa do projektu zapojilo 107 detí zo sociálne slabších rodín, 44 detských domovov, 8 azylových domov a 4 komunitné centrá. Celkovo bolo obdarovaných 2 289 detí, pričom darčekov bolo vyzbieraných viac ako 2 600 kusov! Viaceré sme teda odložili do ďalšieho roku alebo dodatočne poslali do centier.

V roku 2021 sme prvýkrát zaviedli aj možnosť darovania darčeku online. Princíp bol jednoduchý, prostredníctvom portálu DARUJME.sk mohli ľudia darovať ľubovoľnú sumu na nákup darčeka pre dieťa. My sme za darcov následne darčeky nakúpili, zabalili a poslali deťom.

Možnosť darovania darčeku online využilo v roku 2021 až 272 darcov, ktorí spoločne darovali 7 402,77 €. Priemerný príspevok na jeden darček bol 27,22 €. Vďaka peniazom od darcov sme mohli kúpiť aj darčeky pre deti, pre ktoré nám darcovia darčeky neodovzdali. Za zvyšné peniaze sme tiež nakúpili spoločenské hry a športové potreby, ktoré sme spolu s darčekmi odoslali do centier. Fotky darovaných darčekov sme tiež darcom online darčekov posielali e-mailom.

Poďakovanie Vianoce z krabičky 2021

Na záver by sme chceli poďakovať ľuďom, bez ktorých by nebolo možné projekt Vianoce z krabičky realizovať. V prvom rade by som sa chcela poďakovať nášmu programátorovi Petrovi Winklerovi za jeho ochotu a obetu pri tvorbe webu, realizácii celého rezervačného systému a za ďalšie aktivity, ktoré robil mimo svojej dobrovoľnej pracovnej náplne.

Poďakovanie patrí aj Alenke Ladickej, ktorá okrem toho, že u seba doma vytvorila zberné miesto taktiež pomáhala s aktívnym hľadaním detí, nakupovaním darčekov a zdieľaním príspevkov na sociálnych sieťach.

Zberné miesta Vianoce z krabičky

V roku 2021 mali Vianoce z krabičky až16 oficiálnych zberných miest. Svoje darčeky mohli darcovia odovzdať v týchto miestach:

 • Rajec a okolie – Petra Bugová
 • Rosina – Zdenka Šmehýlová
 • Borský Mikuláš – Dominika Filová
 • Šišov – Alica Pašková
 • Nitra – Alenka Ladická
 • Liptovský Mikuláš – Jozef Čonka
 • Dubnica nad Váhom – Dáša Slugeňová
 • Svätý Jur – Andrea Lederleitnerová
 • Teplička nad Váhom – Jana Solarová
 • Hrabovka/Trenčianske Teplice – Lukáš Hamaj
 • Žilina-Vlčince – Mária Grossmann
 • Katarína Tlapáková – Nová Dubnica
 • Nitra – Lenka Zelinková
 • Topolčany – Denisa Kocková
 • Bratislava – Krístina Lužová
 • Nemšová – Daša Uherková

Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí boli ochotní skladovať vo svojich príbytok naozaj veľa darčekov, stretávať sa s ľuďmi a neustále šíriť dobré meno projektu. Aj vďaka vám sa mohlo do projektu zapojiť obrovské množstvo ľudí.

V projekte Vianoce z krabičky sme mali aj takzvané neoficiálne zberné miesta, ktorá tvoria prevažne školy a firmy, v ktorých sa darčeky pre deti zbierali bez zapojenia verejnosti. Naše poďakovanie preto patrí:

 • ZŠ a MŠ Teplička nad Váhom
 • ZŠ a MŠ Kozárovce
 • ZŠ Novohradská
 • Obec Veľká Hradná – Paulína Kontová
 • iProspect – Katarína Dančová
 • Bricol – Nina Mikušová
 • B+R automatizace – Jana Patková

Naše poďakovanie patrí aj obchodíku Oma & Luj, z ktorého sme deťom objednávali darčeky. V rámci našej objednávky nám prišlo množstvo krásnych vecí naviac, ktoré sme mohli ďalej rozdeliť do vianočných darčekov.

Spoločnosť Packeta nám pomáhala aj tentokrát

Vďaka spoločnosti Packeta boli všetky darčeky deťom doručené do Vianoc. Šikovní kuriéri z každého zberného miesta odviezli obrovský počet krabíc, ktoré boli následne v depe roztriedené a doručené vybraným centrám a sociálne slabším rodinám.

Zároveň nám Packeta pomáhala aj s celou organizáciou projektu. V prípade, že darcovia nemali vo svojom okolí zberné miesto, mohli darček poslať ZADARMO prostredníctvom ktoréhokoľvek výdajného miesta na Slovensku.

Spoločnosť Packeta sa okrem pomoci zapojila do zbierky aj materiálne. Deťom z komunitného centra Tekovské Lužany venovali viac ako 50 darčekov, presne podľa želaní detí.

Naše poďakovanie patrí všetkým zamestnancom spoločnosti Packeta, ktorí nám s realizáciou projektu pomáhajú. Špeciálne poďakovanie patrí pani Barlíkovej, ktorá s nami ohľadom celého projektu aktívne komunikovala a vždy sa nám snažila maximálne vyjsť v ústrety.

Celý projekt Vianoce z krabičky bol aj tento rok organizovaný pod taktovkou riaditeľky neziskovej organizácie Robme radosť – Dášou Uherkovou.

V roku 2021 sme obdarovali 2 289 detí

Do nášho projektu Vianoce z krabičky zapojilo 107 detí zo sociálne slabších rodín, 44 detských domovov, 8 azylových domov a 4 komunitné centrá. Nakoľko boli pri jednotlivých deťoch vždy uvedené len čísla centra, teraz vám prezradíme, ktoré číslo ukrývalo konkrétny detský alebo azylový domov, či komunitné centrum.

 1. CDR Gelnica
 2. Komunitné centrum Tekovské Lužany
 3. CDR Jesenské
 4. CDR Michalovce
 5. CDR Kremnica
 6. CDR Prešov
 7. CDR Valaská
 8. CDR Ružomberok
 9. CDR Kolíňany
 10. CDR Piešťany
 11. CDR Dediny Mládeže
 12. Centrum Slniečko, n.o.
 13. CDR Compass
 14. OZ Brieždenie
 15. OZ Dobré Srdiečka
 16. CDR Nižná Kamenica
 17. pod týmto číslom boli evidované všetky deti zo soc. slabších rodín v Topolčanoch
 18. MyMamy o.z.
 19. CDR Pečeňady
 20. OZ ProAssist Life
 21. CDR sv. Filipa Neriho
 22. CDR Martin
 23. CDR Remetské Hámre
 24. CDR Mlynky-Biele vody
 25. CDR Bernolákovo
 26. CDR Komárno
 27. CDR Myjava
 28. CDR Holíč
 29. CDR Sereď
 30. CDR Dom sv. Alžbety
 31. CDR Štúrovo
 32. CDR Istebné
 33. CDR Orchidea
 34. Detský domov sv. Jozefa
 35. Detský domov sv. Antona
 36. CDR Trenčín
 37. CDR Zlatovce
 38. CDR Spišská Belá
 39. CDR sv. Nikolaja
 40. CDR Nitra
 41. Azylový dom Emauzy
 42. Azylový dom Betánia
 43. Zariadenie sociálnych služieb DOMUM
 44. Dom Charitas sv. Jozefa
 45. Útulok pre jednotlivcov s deťmi
 46. Útulok pre rodiny – Jazmín, n. o.
 47. ZNB pre ženy – Jozefínum
 48. Dom Charitas sv. Hildegardy z Bingenu
 49. pod týmto číslom boli evidované všetky deti zo soc. slabších rodín
 50. CDR Slovenské Nové Mesto
 51. CDR Dom Charitas sv. Kláry
 52. Detský domov – Detský smiech
 53. Centrum Dorka

Galéria

Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021
Vánoce 2021